Teollinen palveluyhtiö on luova ongelmanratkaisija

Konepajatoimintaan liitetään harvoin sana luovuus. Alan ytimessä on teräksen luja metalliosaaminen, siitä ei pääse mihinkään. Kun luovuutta katsotaan ongelmanratkaisun kautta, ollaan jo lähempänä sitä, mitä modernilta teolliselta palveluyhtiöltä odotetaan. Se on kykyä ratkaista asiakkaan ongelmia poikkeuksellisella tavalla.

Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä ravistelee mielellään alan pölyttynyttä imagoa ja haastaa perinteisiä ajattelutapoja. Hän on sitä mieltä, että tämän päivän menestyvä konepaja yhdistää osaamisessaanluovuuden, tekniikan ja palvelun.

”Näin on aina tehty” -ajattelu on unohdettava ja ryhdyttävä etsimään asiakkaiden ongelmiin rohkeasti omaperäisiä ratkaisuja, toteaa Kylä-Nikkilä.

Konepajan perinteinen toimintamalli on murroksessa

Staironilla vuonna 2019 toteutetun yrittäjävaihdoksen myötä yhtiö on lähtenyt edelleen kehittämään ja modernisoimaan toimintaansa tavoitteenaan olla asiakkaan haasteita ratkaiseva teollinen palveluyritys ja toimialansa halutuin yhteistyökumppani.

– Länsimaisten yritysten kilpailukyky on jatkuvasti tapetilla. Globaalissa kilpailussa ratkaisevaa on kaikkien arvoketjussa olevien yritysten muodostaman yhteisen toimitusketjun kilpailukyky. Tätä integraatiota haluamme olla osaltamme kehittämässä aktiivisella otteella yhteistyössä ketjun toimijoiden kanssa. Yksi plus yksi tulee olla enemmän kuin kaksi, Kylä-Nikkilä toteaa.

-Toimivan ja kustannustehokkaan kokonaisuuden kehittäminen vaatii selkeitä panostuksia ja tahtoa, niin toimittajalta kuin asiakkaaltakin. Monista alan perinteistä kiinni pitäminen passivoi ja kangistuttaa toimintaa, kun ensisijaisesti varotaan tekemästä virheitä rohkeiden ratkaisujen sijaan. Juuri tätä aihetta Stairon haluaa haastaa ja ratkaista yhdessä asiakkaiden kanssa.

Staironin ongelmaratkaisukyvyn taustalla on aina vahva osaaminen teollisessa valmistuksessa. Nyt parhaita käytäntöjä kehitetään niin sanotusti teknologiakärjellä.

– Olemme investoineet kone- ja laitekannan lisäksi vahvasti eri tietojärjestelmiin tukemaan asiakas-toimittajaintegraatiota. Toki digitalisaation hyödyntämisessä on edelleen valtava potentiaali koko toimitusketjussa – tiedon määrän, nopeuden ja monimuotoisuuden kehittyminen on jatkuvaa.

Stairon opastaa nuoria alalle

Pansiolaisen Staironin juuret ulottuvat 1960-luvulle saakka. Stairon-nimellä on toimittu vuodesta 2009 lähtien Metso Paper Turku Worksin liiketoimintakaupan jälkeen. Reilut viisikymmentä vuotta sitten yritys keskittyi paperikoneiden ilmastointijärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen ja tuotekehitykseen. Nykyisin Stairon palvelee teknologiateollisuuden toimijoita, jotka edustavat yli kymmentä eri teollisuudenalaa.

Kylä-Nikkilän mukaan toiminnan monialaisuus ja syvä osaaminen ovat Staironille kilpailuetuja. Pansion tehtaan vahvasta osaamisesta on onnistuttu jalostamaan ratkaisuja useille eri teollisuuden aloille, kuten muun muassa energia-, kaivos-, laiva- ja elintarviketeollisuuteen.

Toiminnan jatkuvuudesta on pidettävä Kylä-Nikkilän mukaan aktiivisesti huolta. Konepaja-ala ei ole mielikuvaltaan niin virtaviivainen kuin moni muu. Nuhjuista nyrkkipaja-imagoa tulee muokata vastaamaan paremmin sitä, mitä arki valmistavassa teollisuudessa pääosin nykyisin on. Näin lahjakkaimmat nuoret saadaan alalle.

– Tulevaisuus on oppilaitoksista tulevissa nuorissa. Oppilaitosyhteistyö on meille yksi kilpailuetu, jonka avulla varmistamme, että meillä on tulevaisuudessakin parhaat osaajat käytössämme.

Konepajateollisuudessa on myös paljon osaajia, jotka ovat eläköitymässä lähivuosien aikana. Tarjoamalla nuorille harjoittelu- ja työssäoppimismahdollisuuksia heidän kokemuksensa, oppinsa ja tietonsa siirtyvät vaiheittain uudelle sukupolvelle.

Moderni yritys investoi digiin ja vastuullisuuteen

Staironia johdetaan yhä vahvemmin tiedon avulla. Digitalisaatiolla ja automaatiolla haetaan kustannus- ja resurssitehokkuutta ja vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Yksi niistä on kestävä kehitys. Se on osa globaalia kehitystä, joka ei jätä koskettamatta konepajateollisuuttakaan.

– On tärkeää tunnistaa megatrendit. Ympäristötietoisuus ja tämän myötä kehittyvät vaatimukset resurssitehokkuudelle, uudistuvalle energialle ja uusiutuville raaka-aineille. Kehittyvien maiden keskiluokan kasvu, vaurastuminen ja kouluttautuminen lisäävät tietoisuutta ja ostovoimaa. Tulevaisuuden kuluttaja on vastuullinen ja tiedostava. Kaikki nämä tulevat viime kädessä vaikuttamaan myös jokaisen teollisen yrityksen toimintaan suoraan tai ainakin välillisesti.

Staironin kahdessatoista vuodessa on tapahtunut paljon. Ja muutoksen vauhti tuskin hidastuu. Kylä-Nikkilä korostaa, että kutsuessaan itseään palveluyritykseksi, tulee myös toimia sen mukaan. Usein se tarkoittaa uskallusta ajatella toisin. Niin kuin silloin, kun Stairon kehitti menetelmän risteilyalusten pakoputkien sisäpintojen huoltoon köysityöskentelyn avulla mahdollistaen alusten keskeytymättömän liikennöinnin.

– Tulevaisuuden Stairon haluaa olla ratkaisemassa hankaliakin ongelmia. Heittäkää meille haaste! Me olemme Staironilla siihen valmiit, Kylä-Nikkilä toteaa.


Staironin 12 vuotta

  • Yli 1500 toteutettua asiakasprojektia
  • Palveluja yli sadalle teolliselle toimijalle
  • Toimituksia jo yli 50 maahan
  • Laitevalmistusta yli kymmenelle teollisuuden alalle