Staironilla vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Staironlaisia keskustelemassa kahvipöydän ääressä.

Staironin vastuullisuusohjelmassa korostuvat päästöjen vähentäminen ja henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen.

Staironin juuri valmistunut vastuullisuusohjelma ei jää juhlapuheiden tasolle, vaan sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joihin yrityksessä on jo osin tartuttu. Vastuullisuustyön suunnittelussa Stairon on kuullut tärkeimpiä sidosryhmiään, kuten työntekijöitä, asiakkaita, omistajia, työterveyshuoltoa, ay-liikettä ja eläkevakuutusyhtiöitä. Lopputuloksena on yrityksen näköinen kokonaisuus, jonka pääroolissa ovat henkilöstö ja ilmastotavoitteet. Omilla teoillaan Stairon auttaa myös asiakkaitaan pääsemään vastuullisuustavoitteisiinsa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi fokukseen

Pitkäjänteinen työ fyysisen turvallisuuden kehittämiseksi on tuonut Staironin pisteeseen, missä voidaan jo aidosti keskittyä myös työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kokonaisvaltainen turvallisuus ottaa huomioon esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kokemuksen.
– Haluamme parhaat osaajat parhaaseen työpaikkaan. Rakennamme kulttuuria, missä työ tuntuu mielekkäältä ja jokaisen työntekijän ääni pääsee kuuluville, sanoo toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Stairon on hakenut palautetta ja vauhtia henkilöstön kehittämiseen Great Place To Work -hankkeesta ja -henkilöstötutkimuksesta.
– Great Place to Work on investointi, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme työntekijälähtöisesti. Sitä kautta olemme tunnistaneet esimerkiksi työntekijöiden tarpeen selkeämpään palautteenantoon, Kylä-Nikkilä kertoo. Hän muistuttaa, että Staironilla palautekeskustelu on kahdensuuntaista. Eli myös työntekijä antaa palautetta omalle esihenkilölleen.

Luottamusta henkilöstön ja yrityksen välillä vahvistaa myös uusi HR-järjestelmä, joka tuo läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta johtamiseen ja esimerkiksi palautteen keräämiseen.
– Uudistuksen myötä pyrimme saamaan reaaliaikaisen läpinäkyvyyden työntekijöille siitä, mitä tietoa heistä on kerätty ja tallennettu.

Timo Kylä-Nikkilä vierailulla Rasekon Stairon-luokassa.
Staironilla on jo kaksi kummiluokkaa Turun seudun oppilaitoksissa. Toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä tutustui syyskuussa Rasekon Stairon-luokkaan. Lue lisää Staironin kummiluokkayhteistyöstä.


Uusi korkeampi palkkaluokka

Staironilla on tunnistettu tiettyjen työroolien luonteessa ja vaativuudessa tapahtuneet muutokset. Siksi yritys ottaa TESin määrittelemien palkkaluokkien lisäksi käyttöön paikallisesti uuden 10-tason palkkaluokan.

– TES määrittää alalla työn vaativuusryhmiä ja sitä kautta palkkatasoa. Mikään ei kuitenkaan estä maksamasta tätä korkeampaa palkkaa, kun edellytykset täyttyvät. Haluamme palkkausmallin olevan kannustava henkilöstölle – kun työ muuttuu vaativammaksi ja monipuolisemmaksi, niin siitä myös maksetaan korkeampaa palkkaa, Kylä-Nikkilä kertoo.

Tulevaisuuden osaajien houkuttelemisessa Stairon tekee yhteistyötä mm. kahden oppilaitoksen eli Turun ammatti-instituutin ja Rasekon kanssa. Molempiin oppilaitoksiin on valmistunut Staironin suunnittelemat viihtyisät ja modernit kummiluokat, joiden opetustekniikka tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille parhaat mahdolliset fasiliteetit teoriaopetuksen toteuttamiseen.

Kierrätysaste maksimiin, kulkuneuvot 100 %:sti sähköllä, projektikohtainen hiilijalanjälki

Ympäristövastuullisuuden osalta yksi tämän hetken kehityskohteista on kierrätyksen tehostaminen ja jätteenkäsittely. Valtaosa Staironin jätteestä on metallijätettä, jonka kierrätysaste on jo 100 %.
– Tavoitteemme on saada myös energia- ja sekajätteen osuus nollaan. Tämä vaatii meiltä vielä perehtymistä ja koulutusta, Kylä-Nikkilä sanoo.

Staironilla on kaikkiaan noin 15 000 m2 tuotantotilaa, mikä tarkoittaa, että osaamisen lisäksi myös tehtaan sisäinen lajittelujärjestelmä pitää suunnitella tehokkaaksi.
– Ettei kukaan joudu kävelemään puolta kilometriä lajitellakseen jätteet.

Stairon on laskenut päästönsä jo parin vuoden ajan ja tehnyt toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Tuorein etappi on oman kaluston sähköistäminen.
– Polttoainekäyttöiset koneet ovat nyt historiaa. Kaikki omat kulkuneuvomme, kuten työsuhdeautot, trukit ja muut työkoneet toimivat sähköllä. Seuraavaksi etenemme tietojärjestelmiemme avulla vaiheeseen, jossa voimme jo tarjoustamme jättäessä ilmoittaa asiakkaalle tuotteen valmistuksen hiilijalanjäljen, Kylä-Nikkilä kertoo.

Koska ylivoimaisesti suurin ilmastovaikutus Staironin omaan hiilijalanjälkeen on raaka-aineilla eli käytännössä teräksellä, yrityksessä odotetaan aktiivisesti fossiilivapaan teräksen kehittymistä. Sen käyttöönotolla tuotannon päästöjä on mahdollista pudottaa merkittävästi.
– Tällä hetkellä saatavuus on vielä heikkoa, mutta uskomme, että 2026 fossiilivapaa teräs olisi jo yleisesti saatavilla, Kylä-Nikkilä arvioi.

>> Tutustu Staironin vastuullisuusohjelmaan.

“Kummiluokalla on iso merkitys opiskelijoille”

Stairon on toteuttanut tämän ja viime vuoden aikana kaksi kummiluokkaa paikallisille oppilaitoksille. Viihtyisät ja modernit Stairon-luokat on otettu ilolla vastaan sekä Peltolassa että Rasekolla. Viimeisimmällä opetusteknologialla varustetut luokkatilat tekevät opiskelusta miellyttävää ja viestivät opiskelijoille ennen kaikkea arvostusta.


Ammatillista koulutusta tarjoava Raseko sai Stairon-luokan kesän korvilla. Rasekolla ei ollut aikaisempaa kokemusta luokkahuoneyhteistyöstä.
– Olemme toki tehneet Staironin kanssa yhteistyötä jo pidemmän aikaa, mutta neuvottelut luokkahuoneyhteistyöstä aloitimme vasta viime syksynä, Rasekon koulutusjohtaja Terhi Alatalo kertoo.

Rasekon intressinä oli erityisesti kalusteiden uusiminen.
– Meille oli iloinen yllätys, että Stairon halusikin uusia koko tilan lattiaa ja valaistusta myöten ja tarjota vielä älynäytöt, Alatalo sanoo tyytyväisenä.

Rasekon koulutusjohtaja Terhi Alatalo on tyytyväinen yhteistyöhön Staironin kanssa.

Varsinkin opettajat ovat kiitelleet uutta tilaa.
– Onhan se varmasti tällä hetkellä koko rakennuksen hienoimpia luokkia, Alatalo kehuu.

– Erilliset näytöt mahdollistavat useamman asian yhtäaikaisen esittämisen, mistä olemme saaneet kiitosta. Luokkaan rakennettu minikeittiö ja mukavat lisätuolit tuovat tilaan rentoutta ja monikäyttöisyyttä.


Moderni luokka päivittää myös alaan liittyviä mielikuvia

Alatalo kiittelee lopputulosta onnistuneeksi ja kertoo, että Stairon-luokka on jo herättänyt kiinnostusta muillakin opetusaloilla.
– Luokkatiloja uusitaan kyllä tasaiseen tahtiin, mutta tiloja on kymmeniä, ja koulun oma budjetti riittää uusimaan tämäntasoisesti noin 2-3 luokkaa kerrallaan. Opettajat toivovat, että tekisimme kummiluokkatyyppisiä uudistuksia enemmänkin.

Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä (selin) tutustui Rasekon uuteen Stairon-luokkaan koulutusjohtaja Terhi Alatalon ja kehittämispäällikkö Marko Suomisen johdolla.

Viihtyisällä, viimeisen päälle siistillä tilalla on ennen kaikkea iso merkitys opiskelijoille, Alatalo uskoo.
– Kone- ja tuotantotekniikan alaan liittyy paljon vanhentuneita mielikuvia. Hienot tilat viestivät opiskelijoille, että heidän osaamistaan arvostetaan, ja he ovat haluttuja työntekijöitä yrityksissä.

Kasarilta 2020-luvulle

Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalo sai Stairon-luokan viime vuoden lopulla. Muutos vanhaan oli koulutuspäällikkö Mikko Haunisen mukaan huima.
– Kyseessä oli aika lailla autenttisessa vuoden 85 asussaan ollut vanha teorialuokka alkuperäisine tekun kalusteineen ja verhoineen, hän kuvailee.

Peltolan oma tavoite oli kalusteiden, eli käytännössä pöytien ja tuolien päivitys uudempiin, mutta Staironin käsissä luokka koki kokonaisvaltaisen muutoksen. Päivitykseen meni “ihan kaikki”.

Peltolan koulutalon Stairon-luokka toteutettiin osin oppilastyönä.


– Lattia, seinät, katto, valaistus… Alkuperäisestä jäi patterit ja tiiliseinät, Hauninen luettelee.
– Erityisen hyvää on, että koko luokka uusittiin kerralla opetusteknologiaa myöten, hän sanoo.


Opiskelijat mukana toteutuksessa

Osa muutoksesta – maalaukset, pintatyöt ja esimerkiksi kalusteiden kokoonpanot – toteutettiin opiskelijatyönä, mutta muutoin muutoksesta vastasi ulkopuolinen kumppani. Viimeinen silaus saadaan tänä syksynä, kun tilaan asennetaan ilmalämpöpumppu.

Moderni ilme uusine kalusteineen ja digitaalisine liitutauluineen on saanut henkilökunnalta kiitosta. Erityisen tyytyväinen Hauninen on siihen, miten siistissä kunnossa luokka on pysynyt.
– Hienot tilat viestivät opiskelijoille, että heitä arvostetaan. Vastaavasti opiskelijat arvostavat ja kunnioittavat tilaa ihan eri tavalla.

Peltolassa on tehty monipuolista yritysyhteistyötä eri tahojen kanssa jo pitkään. Hauninen kiittelee Staironia joustavaksi kumppaniksi.
– Meillä on yhteinen intressi tuottaa tälle alueelle alan työntekijöitä. Me tarjoamme opinnot ja he harjoittelumahdollisuuksia ja työtä.

Koulutuspäällikkö Mikko Hauninen.

– Olemme oppineet paljon hyviä asioita yritysten kanssa työskentelystä. Haluamme ehdottomasti jatkaa yhteistyötä tulevaisuudessakin, Hauninen sanoo.