Zinser-plasmaleikkausjärjestelmä tuo kustannustehokkuutta ja lisää toimitusvarmuutta

Palvelutarjoomamme laajeni jälleen, kun ylösajoimme Zinser 4126B -plasmaleikkuulaitteiston kevään aikana. Pystymme nyt vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Oma plasmaleikkuulaitteisto parantaa toimitusvarmuuttamme entisestään ja nopeuttaa prosesseja.

– Leikkeiden tuottaminen omavaraisesti virtaviivaistaa tuotantoa ja tekee laitevalmistuksesta kustannustehokkaampaa. In-house plasmaleikkaus tehostaa laadunvalvontaamme, mikä tuo oman positiivisen lisänsä toimitusvarmuuteen, kertoo Staironin myyntipäällikkö Antti Reivonen.

3 000×13 000 mm:n leikkuukapasiteetti mahdollistaa suurtenkin leikkeiden valmistuksen sekä leikkeet järeiden teräsrakenteiden tarpeisiin, kuten kaivosteollisuuteen. Lisäksi koneessa on oma porausyksikkö automaattisella työkalunvaihtajalla, joten samalla laitteella voidaan tehdä myös viisteet sekä kierteet. Poraushalkaisija on 6–40 mm. 

– Laitteen omalla porausyksiköllä voidaan työstää kappaleet mittatarkemmin, sillä reiät voidaan tehdä samalla laitteella – näin maksimoidaan laatu ja minimoidaan virheet, Reivonen lisää.

Asiakkaillemme tarjooman laajentuminen näkyy kustannustehokkuutena, ja laite onkin jo herättänyt suurta mielenkiintoa.

– Yhteydenottoja onkin tullut kiitettävästi, Reivonen kehuu.

Lisätiedot:

Antti Reivonen, 040 067 4184

Staironin laadun puolesta puhuu viisi eri sertifikaattia 

Staironille on myönnetty yhteensä viisi laatusertifikaattia yhtiön suoriuduttua sertifiointiyritys Kiwa Inspectan auditioinnista nollapoikkeamalla, eli täysin ilman huomautuksia. Puhtaat paperit ovat osoitus siitä, että Staironin laadunhallinta on erinomaisella tasolla useilla eri osa-alueilla ja ylittää laatustandardien vaatimukset. 

Staironin laatujärjestelmän ylläpitoon kuuluu organisaation toiminnan, tuotannon, palvelun ja tuotteiden laadun dokumentointi. Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että toiminta täyttää laatustandardien vaatimukset. Auditioinnissa tarkastelun kohteena oli viiden eri sertifikaatin asettamat vaatimukset. Mitä nämä eri sertifkaatit ovat ja mitä vaatimuksia ne pitävät sisällään?

ISO 9001 Laadunhallinnan standardi ISO 9001 auttaa rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään yrityksen laadunhallintajärjestelmää. Sen avulla varmistetaan, että palvelun ja tuotteen laatu sekä asiakastyytyväisyys täyttävät sertifikaatin mukaiset vaatimukset. 

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 avulla pidetään huolta, että yritys noudattaa sitä koskevia ympäristövaatimuksia ja saavuttaa sille asetetut ympäristötavoitteet. Standardin tavoitteena on tukea yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. 

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardilla ISO 45001 organisaatio huolehtii työntekijöiden sekä työolosuhteiden terveydestä ja turvallisuudesta. Sen avulla pyritään ennakoimaan ja vähentämään riskejä työpaikalla sekä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. 

ISO 3834-2 – Metallien sulahitsauksen laatuvaatimusten standardi ISO 3834-2 määrittää kattavat laatuvaatimukset metallisten materiaalien sulahitsaukselle. Hitsausprosessin valvonnalla ja laatuvaatimuksia noudattamalla varmistetaan lopputuotteen korkea laatu.

EN 1090-1 Kantavien metallirakenteiden suoritustasoa arvioiva standardi EN 1090-1 määrittää vaatimukset rakenneteräs- ja alumiiniosien sekä rakennustuotesarjojen suoritustasolle. Sertifikaatti edellyttää yrityksen tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän valvontaa ja hyväksyntää.

Stairon aikoo jatkossakin työskennellä näiden laatustandardien ylläpitämiseksi ja kehittää toimintansa laadunhallintaa aktiivisesti.