Staironman Kari Ollikainen

Kari Ollikaisella on metallialan työhön rautaisa ote ja 30 vuoden kokemus. Rakkaus metalliryskeeseen sai kipinänsä jo pikkupoikana, kun Kari seurasi isänsä töitä VR:n varikolla. Oli vuosi 1988, kun hän sai telakalle vihiä kiinnostavasta paperikonepuolesta, joka toisi urapolulle toivottua haastetta – ja sillä tiellä ammattitaitoinen Staironman on edelleen! 

“Olen ollut Staironilla yrityksen alkuajoista asti. Toimin työhön osallistuvana työnjohtajana ja varmistan, että vaiheesta seuraavaan siirryttäessä lopputulos on hyvä ja laadukas. Palkitsevinta on auttaa asiakasta ja lähettää maailmalle huipputuotteita sovitussa aikataulussa”, Kari kiteyttää ja lisää, että työssäviihtymiseen vaikuttavat Staironin porukan auttava ja arvostava ilmapiiri, johon on helppo solahtaa sekaan.

Katso videolta, mitkä ovat konkarit vinkit, jotka kantavat uralla pitkälle – ja minkä harrastuksen parissa Karin, vaimon ja “koiruksen” vapaa-aika rullaa mukavasti. 

Staironman Antti Reivonen

Lietolainen Staironman Antti Reivonen on vahvalla kokemuksella ja asiakaspalveluasenteella varustettu myyntipäällikkö – ja paluumuuttaja, sillä Antti ja Stairon jakavat yhteisen historian jo vuosilta 2013–2016.  

“Asiakkaan kuunteleminen on kaiken lähtökohta ja lopputulema. Eikä nykypäivänä riitä, että asiakas pidetään tyytyväisenä, vaan on pystyttävä panostamaan vielä vähän korkeammalle”, Antti sanoo ja painottaa, että Staironilla tuloksia ei synny yksin, vaan yhteisellä sävelellä. 

Katso videolta, mitä “tyhmien kysymysten” esittämisestä on poikinut – ja mitä Staironmanille tapahtuu Airiston aalloilla.

12-vuotias Stairon haastaa konepaja-alaa ennakkoluulottomuudella

Stairon 12 vuotta

Teollinen palveluyhtiö on luova ongelmanratkaisija

Konepajatoimintaan liitetään harvoin sana luovuus. Alan ytimessä on teräksen luja metalliosaaminen, siitä ei pääse mihinkään. Kun luovuutta katsotaan ongelmanratkaisun kautta, ollaan jo lähempänä sitä, mitä modernilta teolliselta palveluyhtiöltä odotetaan. Se on kykyä ratkaista asiakkaan ongelmia poikkeuksellisella tavalla.

Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä ravistelee mielellään alan pölyttynyttä imagoa ja haastaa perinteisiä ajattelutapoja. Hän on sitä mieltä, että tämän päivän menestyvä konepaja yhdistää osaamisessaanluovuuden, tekniikan ja palvelun.

”Näin on aina tehty” -ajattelu on unohdettava ja ryhdyttävä etsimään asiakkaiden ongelmiin rohkeasti omaperäisiä ratkaisuja, toteaa Kylä-Nikkilä.

Konepajan perinteinen toimintamalli on murroksessa

Staironilla vuonna 2019 toteutetun yrittäjävaihdoksen myötä yhtiö on lähtenyt edelleen kehittämään ja modernisoimaan toimintaansa tavoitteenaan olla asiakkaan haasteita ratkaiseva teollinen palveluyritys ja toimialansa halutuin yhteistyökumppani.

– Länsimaisten yritysten kilpailukyky on jatkuvasti tapetilla. Globaalissa kilpailussa ratkaisevaa on kaikkien arvoketjussa olevien yritysten muodostaman yhteisen toimitusketjun kilpailukyky. Tätä integraatiota haluamme olla osaltamme kehittämässä aktiivisella otteella yhteistyössä ketjun toimijoiden kanssa. Yksi plus yksi tulee olla enemmän kuin kaksi, Kylä-Nikkilä toteaa.

-Toimivan ja kustannustehokkaan kokonaisuuden kehittäminen vaatii selkeitä panostuksia ja tahtoa, niin toimittajalta kuin asiakkaaltakin. Monista alan perinteistä kiinni pitäminen passivoi ja kangistuttaa toimintaa, kun ensisijaisesti varotaan tekemästä virheitä rohkeiden ratkaisujen sijaan. Juuri tätä aihetta Stairon haluaa haastaa ja ratkaista yhdessä asiakkaiden kanssa.

Staironin ongelmaratkaisukyvyn taustalla on aina vahva osaaminen teollisessa valmistuksessa. Nyt parhaita käytäntöjä kehitetään niin sanotusti teknologiakärjellä.

– Olemme investoineet kone- ja laitekannan lisäksi vahvasti eri tietojärjestelmiin tukemaan asiakas-toimittajaintegraatiota. Toki digitalisaation hyödyntämisessä on edelleen valtava potentiaali koko toimitusketjussa – tiedon määrän, nopeuden ja monimuotoisuuden kehittyminen on jatkuvaa.

Stairon opastaa nuoria alalle

Pansiolaisen Staironin juuret ulottuvat 1960-luvulle saakka. Stairon-nimellä on toimittu vuodesta 2009 lähtien Metso Paper Turku Worksin liiketoimintakaupan jälkeen. Reilut viisikymmentä vuotta sitten yritys keskittyi paperikoneiden ilmastointijärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen ja tuotekehitykseen. Nykyisin Stairon palvelee teknologiateollisuuden toimijoita, jotka edustavat yli kymmentä eri teollisuudenalaa.

Kylä-Nikkilän mukaan toiminnan monialaisuus ja syvä osaaminen ovat Staironille kilpailuetuja. Pansion tehtaan vahvasta osaamisesta on onnistuttu jalostamaan ratkaisuja useille eri teollisuuden aloille, kuten muun muassa energia-, kaivos-, laiva- ja elintarviketeollisuuteen.

Toiminnan jatkuvuudesta on pidettävä Kylä-Nikkilän mukaan aktiivisesti huolta. Konepaja-ala ei ole mielikuvaltaan niin virtaviivainen kuin moni muu. Nuhjuista nyrkkipaja-imagoa tulee muokata vastaamaan paremmin sitä, mitä arki valmistavassa teollisuudessa pääosin nykyisin on. Näin lahjakkaimmat nuoret saadaan alalle.

– Tulevaisuus on oppilaitoksista tulevissa nuorissa. Oppilaitosyhteistyö on meille yksi kilpailuetu, jonka avulla varmistamme, että meillä on tulevaisuudessakin parhaat osaajat käytössämme.

Konepajateollisuudessa on myös paljon osaajia, jotka ovat eläköitymässä lähivuosien aikana. Tarjoamalla nuorille harjoittelu- ja työssäoppimismahdollisuuksia heidän kokemuksensa, oppinsa ja tietonsa siirtyvät vaiheittain uudelle sukupolvelle.

Moderni yritys investoi digiin ja vastuullisuuteen

Staironia johdetaan yhä vahvemmin tiedon avulla. Digitalisaatiolla ja automaatiolla haetaan kustannus- ja resurssitehokkuutta ja vastataan tulevaisuuden haasteisiin. Yksi niistä on kestävä kehitys. Se on osa globaalia kehitystä, joka ei jätä koskettamatta konepajateollisuuttakaan.

– On tärkeää tunnistaa megatrendit. Ympäristötietoisuus ja tämän myötä kehittyvät vaatimukset resurssitehokkuudelle, uudistuvalle energialle ja uusiutuville raaka-aineille. Kehittyvien maiden keskiluokan kasvu, vaurastuminen ja kouluttautuminen lisäävät tietoisuutta ja ostovoimaa. Tulevaisuuden kuluttaja on vastuullinen ja tiedostava. Kaikki nämä tulevat viime kädessä vaikuttamaan myös jokaisen teollisen yrityksen toimintaan suoraan tai ainakin välillisesti.

Staironin kahdessatoista vuodessa on tapahtunut paljon. Ja muutoksen vauhti tuskin hidastuu. Kylä-Nikkilä korostaa, että kutsuessaan itseään palveluyritykseksi, tulee myös toimia sen mukaan. Usein se tarkoittaa uskallusta ajatella toisin. Niin kuin silloin, kun Stairon kehitti menetelmän risteilyalusten pakoputkien sisäpintojen huoltoon köysityöskentelyn avulla mahdollistaen alusten keskeytymättömän liikennöinnin.

– Tulevaisuuden Stairon haluaa olla ratkaisemassa hankaliakin ongelmia. Heittäkää meille haaste! Me olemme Staironilla siihen valmiit, Kylä-Nikkilä toteaa.

Staironin 12 vuotta

  • Yli 1500 toteutettua asiakasprojektia
  • Palveluja yli sadalle teolliselle toimijalle
  • Toimituksia jo yli 50 maahan
  • Laitevalmistusta yli kymmenelle teollisuuden alalle

Staironmanit Aaro ja Miika

Aaro ja Miika

Koulun penkiltä suoraan StaironManiksi! Aaro Kivistön toi Staironille kesätyö pari vuotta sitten. Eikä miehestä ole sen jälkeen irti päästetty. Staironille syntyi myös insinööriopintojen päättötyö. Käytännön mies ei malta pysyä poissa myöskään tuotannosta, vaikka projektipäällikön tehtävissä kädet eivät enää pahemmin likaannukaan.

“Projektipäällikkö on oman projektinsa toimitusjohtaja”, sanoo Aaro. Katso Aaron video tästä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! StaironMan Miika Pietilä kertoo, mitä työsuunnittelijan päivään Staironilla kuuluu. Apuna on rento ja kokenut työyhteisö, mikä takaa sen, että jokainen yksityiskohta saadaan toimimaan niin kuin pitää. Tavoitteena on aina laatutyön leima ja paras mahdollinen lopputulos asiakkaalle.

StaironMan Miika kertoo, mitä laatutyö Staironilla tarkoittaa. Katso video tästä.

Samoista arvoista kumpuavaa yhteistyötä

VemaLift ja Stairon yhteistyössä.

Kaarinalainen pelastusnostimien ja -ajoneuvojen valmistaja Vema Lift ja Stairon ovat tehneet yhdessä pitkäaikaista ja tiivistä valmistus- ja tuotekehitysyhteistyötä vaativien tuotteiden parissa. Stairon on lunastanut paikkansa kiitettävästi. 

– Staironilla on vahva osaaminen teollisesta valmistuksesta, ymmärrys laadun merkityksestä ja kotimainen tausta. Nostamme nämä asiat suureen arvoon, Vema Liftiltä kerrotaan. 

Vema Liftin historia kattaa yli 1000 valmistettua yksikköä 40 eri maahan toimitettuna. Yritys on nykyisin osa Nordic Rescue Group -konsernia, yhdessä pelastusajoneuvoja valmistavan Saurus Oy:n kanssa. Eteenpäin katsova yritys vaatii myös yhteistyökumppaneiltaan paljon. 

– Yrityksemme valmistaa ja myy maailmanlaajuisesti pelastusnostimia ja -ajoneuvoja, joten on ehdoton edellytys, että voimme olla varmoja tuotteidemme laadusta. Stairon on ollut näiden vaatimusten mukainen avaintoimittaja Vema Liftille. 

Kumppanuus kasvaa muutosmyönteisyydestä

Ilman kommunikointia ja avoimuutta muutokseen kumppanuus ei toimi halutulla, eteenpäin katsovalla tavalla. 

– Proaktiivinen ote tuotteidemme valmistettavuusasioissa on tuonut lisänäkemystä suunnittelumme tueksi. Staironin ammattilaisten suoraviivainen kommunikaatio on ollut avain tulokselliseen yhteistyöhön. 

Muutos on aina läsnä. Monet tuotekehitysvaiheessa olevat laitteet kokevat muutoksia vielä tuotantovaiheessa.

– Stairon reagoi muutoksiin aina avoimesti, Vema Liftiltä kuitataan. 

– On ollut ilahduttavaa huomata Vema Liftin henkilöstön laaja osaanotto ja avoin ajatusmaailma uusille ehdotuksille yhteisten haasteiden edessä. Avoimessa yrityskulttuurissa syntyy parhaat tulokset ja uskon, että niin on tässäkin tapauksessa, Staironin Myyntipäällikkö Antti Reivonen kommentoi.

Tutustu Vema Liftiin, Nordic Rescue Groupiin ja heidän korkealuokkaisiin tuotteisiinsa osoitteessa www.vema.fi

Tilaa Staironin uutiskirje!

Kerromme edistyksellisistä ratkaisuista, rohkeasta kehittämisestä sekä haasteista, joita olemme olleet voittamassa yhdessä kumppaniemme kanssa.  


Tilaa uutiskirje