Skip to content

Projektinhallinta

Yhdestä numerosta hoituu kaikki

Vankka projektiosaamisemme pohjautuu asiakasymmärrykseen ja ensiluokkaiseen palveluun. Jokainen projektimme, kesti se sitten tunnin tai yli vuoden, saa sille parhaiten sopivan projektipäällikön, joka tuntee prosessin ja asiakkaan tarpeet. Näin varmistamme, että työ etenee sovitusti.

Tuttu tiimi

Jatkuvuus on merkittävä lisäarvon tekijä ja avain onnistuneeseen yhteistyöhön. Varmistamme, että tuttu projektipäällikkö työryhmineen huolehtii jokaisen kumppanimme tilauksesta alusta loppuun saakka.

Projektipäällikön lisäksi ryhmään kuuluvat tuotannon ammattilaiset ja suuremmissa hankkeissa projektivaihesuunnittelija, joka linjaa työn vaiheet yhdessä projektipäällikön kanssa.

Asennustiimimme työkohteet ulottuvat kaikille mantereille – antarktista lukuunottamatta.

Meillä tehty

KAIVANNAISTEOLLISUUS, VENÄJÄ

Malminrikastusaltaat yhteen Venäjän suurimpaan kuparirikastamoon.

Heräsikö kiinnostus?

rakennetaan yhdessä entistä tuottavampaa teollisuutta.