Skip to content

Tuote- ja valmistuskehitys

Älykäs kehitys on ratkaisulähtöistä

Ratkaisemme tuotantohaasteita ja autamme asiakkaitamme menestymään kilpailluilla markkinoilla. Vahva osaamisemme yhdistettynä kumppaniemme tekniseen asiantuntijuuteen luo kannattavaa kasvua meille jokaiselle.

Pienennämme tuotteen elinkaarikustannuksia kehittämällä tuotteita ja valmistusmenetelmiä. Lisäksi tarjoamme kustannustehokasta prototoimintaa, jossa valmistamme asiakkaalle vaatimusten mukaisen ensimmäisen koekappaleen.

Meillä tehty

ENERGIATEOLLISUUS, AFRIKKA

Prosessisäiliöt ja -putkistot sokerinerottelun koelaitokseen biokemikaalien talteenoton tutkimukseen.

PAPERI- JA KARTONKITEOLLISUUS, SUOMI

Paperi-/kartonkikoneen suurten D3000-poistoilmapuhaltimien valmistus.

Asiakastarina: Lisää kilpailukykyä vanhaa kehittämällä

Asiakkaan tavoitteena oli tuotteen kilpailukyvyn parantaminen sen hintaa alentamalla. Kehittämällä uusi ja monipuolinen tuote haluttiin vastata kilpailuun ja korvata vanhoja sekä kalliita ratkaisuja.

Yhteistyössä ja asiakkaamme asiantuntemusta hyödyntäen käynnistimme tuotekehitysprosessin tuoteominaisuuksien sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tuotekehitysprosessi sisälsi lukuisia suunnittelukokouksia asiakkaan kanssa ja lopputuloksena syntyi asetettujen kriteerien mukainen tuote.

Olemassa olevaa tuotetta kehittämällä kumppanimme sai uuden ja toimivan tuotteen, joka oli myös hinnaltaan edullisempi. Kevyempi ja yksinkertaisempi tuote pienensi tuotannosta aiheutuvia logistiikkakustannuksia. Lisäksi tuotteen ympäristökuormitus aleni ja tuotteen asennuksen aikainen työturvallisuus parani.

Heräsikö kiinnostus?

rakennetaan yhdessä entistä tuottavampaa teollisuutta.