Uutiset | Yleinen

Stairon laskee CO2-päästönsä ja tarttuu toimeen niiden pienentämiseksi

Stairon laskee CO2-päästönsä ja luo toimintasuunnitelman niiden pienentämiseksi. Samalla Stairon tuo vetoapua myös asiakkaidensa päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Teollisuudella on merkittävä rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin 2035 pääsemisessä. Esimerkiksi teknologiateollisuuden suorat päästöt muodostavat 7 % (2019) kaikista Suomen päästöistä ja 45 % Suomen energiatarpeesta.

Monissa teollisuusalan yrityksissä tehdään jo seurantaa ja toimenpiteitä omien päästöjen pienentämiseksi.
– Vaikka varsinaista lainsäädännöllistä velvoitetta ei päästölaskennasta tai muusta vastuullisuuteen liittyvästä raportoinnista vielä ole pk-yrityksille määritetty, se koskee kuitenkin jo laajasti alaamme ja useimpia asiakkaitamme, täsmentää Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Stairon on kuunnellut tarkasti asiakkaittensa suunnitelmia ja tarpeita päästöjen vähentämisen suhteen. Syksy 2022 aikana Stairon on käynnistänyt oman prosessin päästölaskentaan ja -vähennyksiin liittyen.
– Olemme tärkeä osa asiakkaidemme toimitusketjua. Kun asetamme omat päästötavoitteemme vähintäänkin samaan linjaan heidän tavoitteidensa kanssa, autamme samalla heitä pääsemään omiin tavoitteisiinsa, Kylä-Nikkilä kertoo.

Suuntaviivat selville tammikuun aikana

Staironin päästölaskentaa tehdään suomalaisen kumppanin, Nordic Offsetin kanssa. Parhaillaan lasketaan vuoden 2021 päästöjä, ja vuoden 2022 laskelma valmistuu tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Kylä-Nikkilä kiittelee Nordic Offsetin kokonaisvaltaista asiantuntemusta ilmastovastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja laajaa verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.

– Lisäksi työn tekemistä helpottaa kokonaispalveluntarjonta, eli tulosten ja toimenpidesuunnitelman lisäksi voimme myös kompensoida heidän kauttaan luotettavasti ne päästöt, joihin ei valitettavasti pystytä vielä omilla vähentämistoimilla välittömästi vaikuttamaan, hän sanoo.

–Vaikka omat toimenpiteemme ovat luonnollisesti ensisijaisia toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa, tulee hiilineutraaliuden tavoittelu vaatimaan meiltä myös kompensointia.

Datalla toimenpiteiden hyödyt näkyviin

Päästöt syntyvät teollisuudessa pitkälti käytettävien raaka-aineiden tuotannosta ja energiasta. Teräksen tuotanto on globaalisti yksi merkittävimmistä päästölähteistä.
– Tietyt teräksen tuottajat ovat ottaneet viime vuosina isoja harppauksia mm. fossiilivapaan teräksen valmistusteknologiassa. Laajempaan käyttöön nämä käytännöt saadaan toivottavasti lähivuosina, Kylä-Nikkilä arvioi.

Staironissa on jo pitkään tehty käytössä olevan ympäristöjärjestelmän avulla energiatehokkuustoimenpiteitä ja pyritty vähentämään hukkaa optimoimalla raaka-aineita ja kierrättämällä tarkasti kaikki materiaalijakeet.
– Kokonaisvaltaista päästömittarointia ei kuitenkaan ole ollut. Jatkossa tiedämme tarkemmin toimenpiteiden vaikutussuhteita ja pystymme keskittymään vaikuttaviin toimenpiteisiin.

– Olemme sitoutuneet siihen, että kun hiilineutraaliuden tavoittelu vaatii investointeja, niin olemme valmiita niitä myös tekemään, Kylä-Nikkilä lupaa.