Staironin laadun puolesta puhuu viisi eri sertifikaattia 

Staironille on myönnetty yhteensä viisi laatusertifikaattia yhtiön suoriuduttua sertifiointiyritys Kiwa Inspectan auditioinnista nollapoikkeamalla, eli täysin ilman huomautuksia. Puhtaat paperit ovat osoitus siitä, että Staironin laadunhallinta on erinomaisella tasolla useilla eri osa-alueilla ja ylittää laatustandardien vaatimukset. 

Staironin laatujärjestelmän ylläpitoon kuuluu organisaation toiminnan, tuotannon, palvelun ja tuotteiden laadun dokumentointi. Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että toiminta täyttää laatustandardien vaatimukset. Auditioinnissa tarkastelun kohteena oli viiden eri sertifikaatin asettamat vaatimukset. Mitä nämä eri sertifkaatit ovat ja mitä vaatimuksia ne pitävät sisällään?

ISO 9001 Laadunhallinnan standardi ISO 9001 auttaa rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään yrityksen laadunhallintajärjestelmää. Sen avulla varmistetaan, että palvelun ja tuotteen laatu sekä asiakastyytyväisyys täyttävät sertifikaatin mukaiset vaatimukset. 

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 avulla pidetään huolta, että yritys noudattaa sitä koskevia ympäristövaatimuksia ja saavuttaa sille asetetut ympäristötavoitteet. Standardin tavoitteena on tukea yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. 

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardilla ISO 45001 organisaatio huolehtii työntekijöiden sekä työolosuhteiden terveydestä ja turvallisuudesta. Sen avulla pyritään ennakoimaan ja vähentämään riskejä työpaikalla sekä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. 

ISO 3834-2 – Metallien sulahitsauksen laatuvaatimusten standardi ISO 3834-2 määrittää kattavat laatuvaatimukset metallisten materiaalien sulahitsaukselle. Hitsausprosessin valvonnalla ja laatuvaatimuksia noudattamalla varmistetaan lopputuotteen korkea laatu.

EN 1090-1 Kantavien metallirakenteiden suoritustasoa arvioiva standardi EN 1090-1 määrittää vaatimukset rakenneteräs- ja alumiiniosien sekä rakennustuotesarjojen suoritustasolle. Sertifikaatti edellyttää yrityksen tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän valvontaa ja hyväksyntää.

Stairon aikoo jatkossakin työskennellä näiden laatustandardien ylläpitämiseksi ja kehittää toimintansa laadunhallintaa aktiivisesti.

Myyntipäällikkö Teppo Hankilanoja: “Haluan löytää ratkaisuja asiakkaille ja kehittää Staironin toimintaa.”

Helmikuussa myyntipäällikkönä aloittaneen Hankilanojan tausta on vahvasti tekninen. Suunnittelijana ja tuotepäällikkönä työskennelleenä hänellä on loistavat valmiudet perehtyä vaihtuvien asiakkaiden tarpeisiin. Mitkä ovat hänen mietteensä alkaneesta matkasta Staironilla?

Hankilanoja on työskennellyt teknologiateollisuudessa jo yli 11 vuotta, josta noin yhdeksän vuotta lujuuslaskennan suunnittelijana paperi- ja selluteollisuudessa. Lisäksi hän on toiminut tiiminvetäjänä ja ollut muun muassa perustamassa lujuuslaskentaosastoa alihankkijalle. Viimeisimpänä työnään ennen Staironille siirtymistä Hankilanoja toimi kaksi vuotta tuotepäällikkönä ja otti enemmän vastuuta myynnillisistä tehtävistä.

– Siirtyminen suunnittelijan paikalta myynnillisiin tehtäviin on tuntunut luontevalta, koska näin pääsen paremmin keskustelemaan asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan, ja löytämään ratkaisuja tuotannollisiin kysymyksiin, Hankilanoja kertoo.

Asiakkaan tarpeet edellä

Staironin mahdollisuudet teollisena palveluyhtiönä ovat laaja-alaiset, ja Hankilanojan kokemus ulkomaankaupasta avaa tulevaisuudessa väyliä, joissa kasvattaa liiketoimintaa.

– Odotan mielenkiinnolla näkeväni Staironin potentiaalin ja mihin kaikkeen me pystymme sekä minkälaisia uusia asiakkuuksia se mahdollistaa. Selkeä bonus on, että Staironin asiakkaat ovat useilta teollisuudenaloilta. Pääsen tutustumaan uusiin teknologioihin ja oppimaan lisää, Hankilanoja kehuu.

Tuore myyntipäällikkö odottaa innolla pääsevänsä työskentelemään asiakkaiden kanssa ja kehittämään Staironin toimintaa.

– Odotan pääseväni soveltamaan Staironin mahdollisuuksia asiakkaiden tarpeisiin ja ratkomaan haasteita, Hankilanoja sanoo.

Stairon on tutkitusti Great Place To Work

Saimme Great Place To Work -sertifioinnin™ tunnustuksena siitä, että organisaatiossamme on tyytyväiset työntekijät ja hyvä työkulttuuri.

Otimme osaa tutkimukseen halusta selvittää kehityskohteita työoloissamme. Tuore sertifikaatti on merkki siitä, että tutkimuksessa on löydetty kehitettäviä asioita ja niihin on tartuttu. Edeltävät kaksi vuotta ovat olleet Staironille vauhdikkaita, mutta kiireestä huolimatta työskentelyyn meillä ollaan tyytyväisiä.


– Meille on todella tärkeää, että yrityksen ja työntekijöiden yhteistyö kehittyy. GPTW-tutkimus on arvokas puolueeton kanava, jossa on mahdollisuus tuoda esiin työhön liittyviä parannusehdotuksia. Tämä on demokraattinen tapa kehittää työoloja, koska kaikki kyselyyn vastanneet ovat samalla viivalla, kertoo toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Staironin työntekijöitä juttelemassa keskenään

Työtyytyväisyyden suurin hyötyjä on aina asiakas

Työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat osa vastuullisuusohjelmaamme ja niiden parantaminen on jatkuva prosessi. Sertifikaatti antaa myös mahdollisuuden viestiä asiakkaillemme, että olemme oikeudenmukaisia ja turvallisia kumppaneita.

– Tämä on merkki siitä, että tiedostamme työntekijöiden tärkeyden. Ammattilaisemme ovat Staironin koko koneisto, eivät vain osa sitä. On kiistatonta, että tyytyväiset työntekijät tarjoavat parempaa palvelua asiakkaillemme, Kylä-Nikkilä lisää.

Tarjoamalla hyvät olosuhteet työn tekemiselle varmistamme toimintamme ja osaamisen jatkuvuuden Staironilla. Näin varmistamme kilpailukykymme myös tulevina vuosina.

Liity tyytyväiseen porukkaamme – tutustu avoimiin työpaikkoihimme!

Stairon laskee CO2-päästönsä ja tarttuu toimeen niiden pienentämiseksi

Stairon laskee C02-päästöt. Kuvassa staironlaisia neuvottelupöydän ääressä.

Stairon laskee CO2-päästönsä ja luo toimintasuunnitelman niiden pienentämiseksi. Samalla Stairon tuo vetoapua myös asiakkaidensa päästöjen seurantaan ja raportointiin.

Teollisuudella on merkittävä rooli Suomen hiilineutraaliustavoitteisiin 2035 pääsemisessä. Esimerkiksi teknologiateollisuuden suorat päästöt muodostavat 7 % (2019) kaikista Suomen päästöistä ja 45 % Suomen energiatarpeesta.

Monissa teollisuusalan yrityksissä tehdään jo seurantaa ja toimenpiteitä omien päästöjen pienentämiseksi.
– Vaikka varsinaista lainsäädännöllistä velvoitetta ei päästölaskennasta tai muusta vastuullisuuteen liittyvästä raportoinnista vielä ole pk-yrityksille määritetty, se koskee kuitenkin jo laajasti alaamme ja useimpia asiakkaitamme, täsmentää Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Stairon on kuunnellut tarkasti asiakkaittensa suunnitelmia ja tarpeita päästöjen vähentämisen suhteen. Syksy 2022 aikana Stairon on käynnistänyt oman prosessin päästölaskentaan ja -vähennyksiin liittyen.
– Olemme tärkeä osa asiakkaidemme toimitusketjua. Kun asetamme omat päästötavoitteemme vähintäänkin samaan linjaan heidän tavoitteidensa kanssa, autamme samalla heitä pääsemään omiin tavoitteisiinsa, Kylä-Nikkilä kertoo.

Suuntaviivat selville tammikuun aikana

Staironin päästölaskentaa tehdään suomalaisen kumppanin, Nordic Offsetin kanssa. Parhaillaan lasketaan vuoden 2021 päästöjä, ja vuoden 2022 laskelma valmistuu tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Kylä-Nikkilä kiittelee Nordic Offsetin kokonaisvaltaista asiantuntemusta ilmastovastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja laajaa verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.
– Lisäksi työn tekemistä helpottaa kokonaispalveluntarjonta, eli tulosten ja toimenpidesuunnitelman lisäksi voimme myös kompensoida heidän kauttaan luotettavasti ne päästöt, joihin ei valitettavasti pystytä vielä omilla vähentämistoimilla välittömästi vaikuttamaan, hän sanoo.

–Vaikka omat toimenpiteemme ovat luonnollisesti ensisijaisia toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa, tulee hiilineutraaliuden tavoittelu vaatimaan meiltä myös kompensointia.

Datalla toimenpiteiden hyödyt näkyviin

Päästöt syntyvät teollisuudessa pitkälti käytettävien raaka-aineiden tuotannosta ja energiasta. Teräksen tuotanto on globaalisti yksi merkittävimmistä päästölähteistä.
– Tietyt teräksen tuottajat ovat ottaneet viime vuosina isoja harppauksia mm. fossiilivapaan teräksen valmistusteknologiassa. Laajempaan käyttöön nämä käytännöt saadaan toivottavasti lähivuosina, Kylä-Nikkilä arvioi.

“Ympäristöasiat ja päästöjen hallinta tulevat vain korostumaan tulevaisuudessa. Haluamme olla etujoukoissa vähentämässä toimialamme ympäristövaikutuksia.”

Timo Kylä-Nikkilä


Staironissa on jo pitkään tehty käytössä olevan ympäristöjärjestelmän avulla energiatehokkuustoimenpiteitä ja pyritty vähentämään hukkaa optimoimalla raaka-aineita ja kierrättämällä tarkasti kaikki materiaalijakeet.
– Kokonaisvaltaista päästömittarointia ei kuitenkaan ole ollut. Jatkossa tiedämme tarkemmin toimenpiteiden vaikutussuhteita ja pystymme keskittymään vaikuttaviin toimenpiteisiin.

– Olemme sitoutuneet siihen, että kun hiilineutraaliuden tavoittelu vaatii investointeja, niin olemme valmiita niitä myös tekemään, Kylä-Nikkilä lupaa.

Stairon-video 2022

Yli 1000 henkilövuotta kokemusta ja yli 1500 toteutettua asiakasprojektia. Rohkeudella ja edelläkävijyydellä allekirjoitettuja tekoja sekä innovatiivisia ratkaisuja, joilla haastamme itsestäänselvyydet ja luomme kestävää kasvua – yhdessä.

Me olemme enemmän kuin laitevalmistaja. Me olemme Stairon. 

Some say it’s work. We say let’s stairon it!

Controller Laura Ahonen: ”Staironilla on tasa-arvoinen työyhteisö”

Tervetuloa taloon uusi staironwoman, controller Laura Ahonen. Nyt jos koskaan voi todeta, että tekijänaisen urapolku on edennyt aidosta rakkaudesta lajiin – eli numeroihin ja talouden analysointiin. Reilu kuukausi staironilaisena takana, ja kiinnostavan uuden ohella parasta on ollut reilu ja tasa-arvoinen työyhteisö. Monet ovat myös kyselleet Lauran fiiliksiä miesvaltaisella alalla, ja vastaus on ytimekäs: – Kampaamokäynneistä ei puhuta kahvipöydässä, mutta muuten asiaan ei tule kiinnittäneeksi huomiota.

Lue haastattelu ja tutustu Lauraan, controllerin työhön sekä staironilaiseen tiimihenkeen. 

Minkälainen koulutus- ja uratausta sinulla on? 

Voisin sanoa olevani paluumuuttaja. Olen syntynyt Turussa, mutta kasvanut Pietarsaaressa ja opiskeluiden sekä töiden kautta ajautunut tänne taas takaisin. Tutkinnon luin ammattikorkeakoulun liiketalouden puolelta, ja vähän kuin vahingossa päädyin kesätöiden myötä ostoreskontraan. Paras koulutus työhön on saavutettu käytännön tekemisellä: olen toiminut kuusi vuotta erilaisissa taloustehtävissä, ja saanut sekä vastuuta että mahdollisuuden kasvaa oman mielenkiinnon ja vahvuuksieni ohjaamina.

Mitä hyvältä controllerilta vaaditaan? 

Analyyttisyyttä, tarkkuutta ja kykyä kyseenalaistaa – mielestäni omaan nämä ominaisuudet. Koen myös olevani järjestelmällinen ja jaksan keskittyä pitkään johonkin tiettyyn asiaan. Paitsi jos kyse on hukassa olevista tavaroista tai oikuttelevasta elektroniikasta!

Eikä työminäni niin kovasti kotiminästä eroa. Tarkkuus jatkuu sielläkin, ja mietin talousasioita enemmän kuin muut meillä. 

Mitkä ovat controllerin tyypillisimmät tehtävät? 

Olen kuullut, että controllerin työnkuva voidaan nähdä jopa tylsänä, mutta mielestäni tämä on kaikkea muuta. Ammattiylpeydellä koen olevani tärkeä osa yrityksen kokonaisuutta. Kirjanpidon ja johdon väliin tarvitaan suppilo, ja mielestäni se on controllerin yksi tärkeimmistä tehtävistä. Työn kulmakivenä on tukea johtoa päätöksenteossa tuottamalla erilaisia raportteja sekä muuta taloudellista materiaalia.

Kyseenalaistamalla olemassa olevia malleja pyritään prosesseja kehittämään taloudellisemmaksi ja haetaan kustannustehokkuutta. Itseohjautuvuus sekä kiinnostus ja halu ymmärtää laajempiakin asiayhteyksiä on tärkeä osa controllerin työn ongelmanratkaisua.

Mietin aina, että jos yrityksen rahat olisivat minun omiani, niin miten toimisin – hyväksyisinkö laskun tai olisinko tekemättä reklamaatiota?

Eli kassavirrat, laskutus ja sen seuranta, talouden ennusteet sekä erilaiset raportit, reskontra ja pienet kirjanpidolliset työt kuuluvat myös pulpetilleni. 

Mikä sinut sai hakemaan töitä juuri Staironille?

Hakuilmoituksen kautta välittynyt mielenkiintoinen toimenkuva ja hyvä ensifiilis. En tuntenut Staironia etukäteen – ja teollinen alakin on minulle uusi. Onneksi staironilaisten rento ja reilu työyhteisö on ottanut minut avoimesti vastaan. Minulle on annettu aikaa opetella asioita, eikä kaikella uudella ole alettu heti prässäämään.

Koen itse, että helposti lähestyttävällä työyhteisöllä on valtavan tärkeä merkitys, sillä vietämme töissä niin monta tuntia joka päivä. Täällä vallitsee vapaus ja luottamus, josta yhtenä esimerkkinä on joustava työaika. 

Onko sinulla tulevaisuuden uratavoitteita? 

Nyt alkuun ainakin tärkein tavoite on ottaa nykyinen työ haltuun parhaalla mahdollisella tavalla. Staironilla ollaan avoimia ja tuetaan työntekijöiden omia kasvuhaaveita, joten toivon itsekin voivani hyödyntää kiinnostavia lisäkoulutusmahdollisuuksia lähivuosien aikana. Kun kilometrejä karttuu ja sitä myötä myös kokemus, olen hahmotellut mielessäni muun muassa business controllerin urapolkua. 

Miltä tuntuu olla naisena miesvaltaisella alalla? 

Olen ollut itse asian kanssa hyvin neutraalilla kannalla alunperinkin, vaikka muut ovat siitä minulta kyselleet. Arjessa ei ole tullut vastaan mitään negatiivista asian tiimoilta. Staironin työyhteisö on todella tasa-arvoinen, me olemme kaikki samalla viivalla eikä täällä ole minkäänlaista nokkimisjärjestystä tai “keitäs kahvia” -meininkiä.

Kun koneet sammuvat, mitä teet vapaa-ajalla? 

Tähän on yleensä kaksi vaihtoehtoa: joko harrastan liikuntaa tai katson sohvalla televisiosarjoja. Tunnustan olevani pohjoismaisten rikossarjojen sekä historiallisten sarjojen suurkuluttaja. Olen myös eläinrakas, ja sohvalla seurana onkin perheen lisäksi meidän kaksi ihanaa kissaa. 

Onko sinussa staironilaista asennetta haastaa itsestäänselvyydet ja nähdä ongelmassa vähintään yksi ratkaisu? Tutustu työpaikkoihimme tai jätä avoin hakemus – menee vain pari minuuttia ja samalla opimme molemmat toisistamme. 

Staironman Kari Ollikainen

Kari Ollikaisella on metallialan työhön rautaisa ote ja 30 vuoden kokemus. Rakkaus metalliryskeeseen sai kipinänsä jo pikkupoikana, kun Kari seurasi isänsä töitä VR:n varikolla. Oli vuosi 1988, kun hän sai telakalle vihiä kiinnostavasta paperikonepuolesta, joka toisi urapolulle toivottua haastetta – ja sillä tiellä ammattitaitoinen Staironman on edelleen! 

“Olen ollut Staironilla yrityksen alkuajoista asti. Toimin työhön osallistuvana työnjohtajana ja varmistan, että vaiheesta seuraavaan siirryttäessä lopputulos on hyvä ja laadukas. Palkitsevinta on auttaa asiakasta ja lähettää maailmalle huipputuotteita sovitussa aikataulussa”, Kari kiteyttää ja lisää, että työssäviihtymiseen vaikuttavat Staironin porukan auttava ja arvostava ilmapiiri, johon on helppo solahtaa sekaan.

Katso videolta, mitkä ovat konkarit vinkit, jotka kantavat uralla pitkälle – ja minkä harrastuksen parissa Karin, vaimon ja “koiruksen” vapaa-aika rullaa mukavasti. 

Staironman Antti Reivonen

Lietolainen Staironman Antti Reivonen on vahvalla kokemuksella ja asiakaspalveluasenteella varustettu myyntipäällikkö – ja paluumuuttaja, sillä Antti ja Stairon jakavat yhteisen historian jo vuosilta 2013–2016.  

“Asiakkaan kuunteleminen on kaiken lähtökohta ja lopputulema. Eikä nykypäivänä riitä, että asiakas pidetään tyytyväisenä, vaan on pystyttävä panostamaan vielä vähän korkeammalle”, Antti sanoo ja painottaa, että Staironilla tuloksia ei synny yksin, vaan yhteisellä sävelellä. 

Katso videolta, mitä “tyhmien kysymysten” esittämisestä on poikinut – ja mitä Staironmanille tapahtuu Airiston aalloilla.

Staironmanit Aaro ja Miika

Aaro ja Miika

Koulun penkiltä suoraan StaironManiksi! Aaro Kivistön toi Staironille kesätyö pari vuotta sitten. Eikä miehestä ole sen jälkeen irti päästetty. Staironille syntyi myös insinööriopintojen päättötyö. Käytännön mies ei malta pysyä poissa myöskään tuotannosta, vaikka projektipäällikön tehtävissä kädet eivät enää pahemmin likaannukaan.

“Projektipäällikkö on oman projektinsa toimitusjohtaja”, sanoo Aaro. Katso Aaron video tästä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! StaironMan Miika Pietilä kertoo, mitä työsuunnittelijan päivään Staironilla kuuluu. Apuna on rento ja kokenut työyhteisö, mikä takaa sen, että jokainen yksityiskohta saadaan toimimaan niin kuin pitää. Tavoitteena on aina laatutyön leima ja paras mahdollinen lopputulos asiakkaalle.

StaironMan Miika kertoo, mitä laatutyö Staironilla tarkoittaa. Katso video tästä.

Uusi työnjohtaja haastaa itsestäänselvyydet

Työnjohtaja Toni Kangas

Kone- ja tuotantotekniikan kehittäjä

Vuosikymmenten kokemus ja halleissa vallitseva vahva ammattitaito ovat vakuuttaneet entisen laivanrakentajan siitä, että Staironilla on hallussaan kaikki menestyksen avaimet. Tuore työnjohtaja uskoo kehityksen voimaan ja yhteiseen osaamiseen.

Kun Toni Kangas löysi itsensä nuorena poikana konepajalta, hän tiesi, ettei paluuta entiseen enää ollut. Konetekniikkaan hurahtanut mies vietti 20 vuotta särmäyshommissa ABB:llä, jonka jälkeen urapolku vei hänet Meyerin Turun telakan työnjohtajaksi ja lopulta kehitysinsinööriksi. Samalla työkalupakkiin kertyi uutta osaamista Turun AMK:sta, josta Toni valmistui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. Staironilla uusi työnjohtaja aloitti marraskuussa 2020.

Lähipiirinsä ensimmäistä koneteollisuuden ammattilaista alalle on alusta alkaen vetänyt muuttuva työ.

– Täällä tapahtuu paljon. Mielenkiinto pysyy vireänä, kun pääsee itsekin vaikuttamaan siihen, että ala kehittyy, Toni toteaa.

Toni Kangas

Kehitys ei lähde ilosta vaan tarpeesta

Toimeliaaksi ja tarkaksi itseään kuvaava Toni kertoo olevansa kehittäjäluonne, joka samaistuu vahvasti Staironin tunnuslauseeseen.

– Konepajateollisuus on usein kaavoihin kangistunutta ja asiat tykätään tehdä tutulla kaavalla. Me taas haluamme Staironilla haastaa itsestäänselvyydet. Jos alalla tahtoo pärjätä, pitää olla ammattitaitoa, hyvää yhdessä tekemistä sekä kykyä luoda uutta. Nämä kaikki rakennuspalat löytyvät myös Staironilta, hän pohtii.

Toni odottaa pääsevänsä kehittämään erityisesti yrityksen osavalmistuksen toimintaa. Paremmilla prosesseilla ratkaistaan niin tuotannon kuin asiakkaiden haasteita. Asiantuntija täsmentää, ettei kehitystyön pidä lähteä pelkästä kehittämisen ilosta. Työstä tulisi aina syntyä jotain konkreettista.

– Hyvä esimerkki on Meyerille toteuttamani pilotti, jossa teimme tiettyjä työvaiheita eri tavalla. Siitä syntyi lopulta isot säästöt silloiselle työnantajalleni. Saa nähdä mitä hyvää saamme Staironilla aikaiseksi!

Hyvän työelämän aakkoset

Toni haluaa olla paitsi kehittäjä myös tasapuolinen ja reilu työnjohtaja, joka auttaa tiimiään saavuttamaan tavoitteensa.

– Jotta jokainen voi pärjätä työssään, on osattava huomioida ihmisten vahvuudet ja kehitettävä heikkouksia. Kun kaikki porukasta voivat antaa parhaansa, luodaan yhdessä vahvaa osaamista ja laatua, hän sanoo.

Vastuun kantaminen sekä työkavereiden ja yhteisen osaamisen arvostaminen olivat ensimmäisiä asioita, joihin Toni kiinnitti uudessa työpaikassaan huomiota. Ammattilaisten kanssa toimiminen on helpottanut myös taloon asettumista.

– Kavereilla on täällä pitkät urat ja vankka ammattitaito, joten mikäs tässä on työnjohtajana ollessa, hän naurahtaa.

Kun 46-vuotiaan ammattilaisen pitää kertoa, mikä on tärkein asia, jonka työelämä on tälle opettanut, tulee vastaus kuin tykin suusta.

– Työn tekeminen, uuden oppiminen ja työkaverit. Siinä eväät hyvään ja toimivaan työyhteisöön, hän toteaa.

Tilaa Staironin uutiskirje!

Kerromme edistyksellisistä ratkaisuista, rohkeasta kehittämisestä sekä haasteista, joita olemme olleet voittamassa yhdessä kumppaniemme kanssa.