Staironille on myönnetty yhteensä viisi laatusertifikaattia yhtiön suoriuduttua sertifiointiyritys Kiwa Inspectan auditioinnista nollapoikkeamalla, eli täysin ilman huomautuksia. Puhtaat paperit ovat osoitus siitä, että Staironin laadunhallinta on erinomaisella tasolla useilla eri osa-alueilla ja ylittää laatustandardien vaatimukset. 

Staironin laatujärjestelmän ylläpitoon kuuluu organisaation toiminnan, tuotannon, palvelun ja tuotteiden laadun dokumentointi. Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että toiminta täyttää laatustandardien vaatimukset. Auditioinnissa tarkastelun kohteena oli viiden eri sertifikaatin asettamat vaatimukset. Mitä nämä eri sertifkaatit ovat ja mitä vaatimuksia ne pitävät sisällään?

ISO 9001 Laadunhallinnan standardi ISO 9001 auttaa rakentamaan, ylläpitämään ja kehittämään yrityksen laadunhallintajärjestelmää. Sen avulla varmistetaan, että palvelun ja tuotteen laatu sekä asiakastyytyväisyys täyttävät sertifikaatin mukaiset vaatimukset. 

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmästandardin ISO 14001 avulla pidetään huolta, että yritys noudattaa sitä koskevia ympäristövaatimuksia ja saavuttaa sille asetetut ympäristötavoitteet. Standardin tavoitteena on tukea yrityksen ympäristöasioiden hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. 

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardilla ISO 45001 organisaatio huolehtii työntekijöiden sekä työolosuhteiden terveydestä ja turvallisuudesta. Sen avulla pyritään ennakoimaan ja vähentämään riskejä työpaikalla sekä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. 

ISO 3834-2 – Metallien sulahitsauksen laatuvaatimusten standardi ISO 3834-2 määrittää kattavat laatuvaatimukset metallisten materiaalien sulahitsaukselle. Hitsausprosessin valvonnalla ja laatuvaatimuksia noudattamalla varmistetaan lopputuotteen korkea laatu.

EN 1090-1 Kantavien metallirakenteiden suoritustasoa arvioiva standardi EN 1090-1 määrittää vaatimukset rakenneteräs- ja alumiiniosien sekä rakennustuotesarjojen suoritustasolle. Sertifikaatti edellyttää yrityksen tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän valvontaa ja hyväksyntää.

Stairon aikoo jatkossakin työskennellä näiden laatustandardien ylläpitämiseksi ja kehittää toimintansa laadunhallintaa aktiivisesti.