Savukaasujen puhdistukseen sekä energia- ja prosessiteollisuuden jätelämmön hyödyntämiseen keskittyvä Caligo Industria lämmitteli yhteistyökuvioita Staironin kanssa pitkään. Nyt kuluvan vuodessa alussa hypättiin suoraan syvään päätyyn. Työn alla on kolme koneikkoa, joiden valmistuksesta Stairon vastaa alusta loppuun asti.

– Yhteistyökumppanina Stairon on luotettava ja joustava. Itselleni lisäarvoa tuo se, että ei tarvitse lähteä lillukanvarsiin mukaan, vaan hitsausasennusten lisäksi Stairon hoitaa kiitettävästi koko projektin koordinoinnin, kiteyttää Caligon tuotannosta ja valmistuksesta vastaava operatiivinen päällikkö Oskari Salovaara.

Kumppanit vahvasti samalla kartalla

Yhden savukaasupesurin valmistuminen tehdastestatuksi yksiköksi tarkoittaa käytännössä usean kuukauden toimitusketjua. Koska kiireisenä vuonna Caligon omat kokoonpanotilat ovat täydellä kapasiteetilla, rakennetaan kookkaat koneikot pääasiallisesti valmiiksi kumppanin tehtaalla.

– Toki saisin Staironilta tarvittaessa myös ns. koneen osavalmisteen, ja näitä on pieniä eriä otettukin. Kun taas puhutaan pitkistä toimitusketjuista, on ehdottoman tärkeää, että kaikilla osapuolilla on selkeä tavoite ja kommunikaatio avointa sen suhteen, missä todellisuudessa mennään. Tässä Staironilla on mielestäni onnistuttu hyvin ja aikatauluissa on joustettu sekä kiritty, jos aihetta on tullut, Salovaara kehuu.

Työn jäsentely kiitettävää alusta loppuun

Yhteistyökumppanin valintaan Caligolla vaikutti se, että Stairon on alalla pitkään toiminut, proaktiivinen tekijä, jolla on osaavat hartiat nostaa rima rohkeasti korkeammalle. Yhteistyökuvioita on Straironin kanssa myös testattu pienemmässä laajuudessa jo Salovaaran aloittaessa Caligolla vuonna 2014.

– Asiakkaana näkisin, että Staironilla on sekä työn jäsentely että tekninen puoli luotettavalla tasolla.  

Huomisen haasteisiin vastataan yhdessä

Tulevaisuudelta Salovaara odottaa yhteistyön jatkumoa, avointa dialogia sekä puolin ja toisin sparrailevaa asiantuntijuutta. On myös tärkeää, että aikataulut, kustannukset ja hintataso pysyvät linjassa vastaisuudessakin.

– Yhteistyö Caligo Industrian kanssa on ollut Staironille hyvää ja kehittävää. En viittaa ainoastaan kaupallisiin projekteihin, vaan näiden kautta kumuloituneeseen osaamiseen ja siitä jalostuvaan kilpailukykyyn. Caligon huipputuotteet ja alan parhaat ammattilaiset ovat opettaneet meille paljon. Vastavuoroisesti teemme lujasti töitä sen eteen, että Caligo saa meiltä merkittävää kilpailukykyetua nyt ja jatkossa, päättää Staironin myyntipäällikkö Antti Reivonen.

Kiinnostaako sinua yhteistyö, jossa ei tyydytä “näin on aina tehty” -ajatteluun?
Ota yhteyttä!