Uutiset

Staironilla vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Staironin vastuullisuusohjelmassa korostuvat päästöjen vähentäminen ja henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen.

Staironin juuri valmistunut vastuullisuusohjelma ei jää juhlapuheiden tasolle, vaan sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joihin yrityksessä on jo osin tartuttu. Vastuullisuustyön suunnittelussa Stairon on kuullut tärkeimpiä sidosryhmiään, kuten työntekijöitä, asiakkaita, omistajia, työterveyshuoltoa, ay-liikettä ja eläkevakuutusyhtiöitä. Lopputuloksena on yrityksen näköinen kokonaisuus, jonka pääroolissa ovat henkilöstö ja ilmastotavoitteet. Omilla teoillaan Stairon auttaa myös asiakkaitaan pääsemään vastuullisuustavoitteisiinsa.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi fokukseen

Pitkäjänteinen työ fyysisen turvallisuuden kehittämiseksi on tuonut Staironin pisteeseen, missä voidaan jo aidosti keskittyä myös työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kokonaisvaltainen turvallisuus ottaa huomioon esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kokemuksen.
– Haluamme parhaat osaajat parhaaseen työpaikkaan. Rakennamme kulttuuria, missä työ tuntuu mielekkäältä ja jokaisen työntekijän ääni pääsee kuuluville, sanoo toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Stairon on hakenut palautetta ja vauhtia henkilöstön kehittämiseen Great Place To Work -hankkeesta ja -henkilöstötutkimuksesta.
– Great Place to Work on investointi, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme työntekijälähtöisesti. Sitä kautta olemme tunnistaneet esimerkiksi työntekijöiden tarpeen selkeämpään palautteenantoon, Kylä-Nikkilä kertoo. Hän muistuttaa, että Staironilla palautekeskustelu on kahdensuuntaista. Eli myös työntekijä antaa palautetta omalle esihenkilölleen.

Luottamusta henkilöstön ja yrityksen välillä vahvistaa myös uusi HR-järjestelmä, joka tuo läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta johtamiseen ja esimerkiksi palautteen keräämiseen.
– Uudistuksen myötä pyrimme saamaan reaaliaikaisen läpinäkyvyyden työntekijöille siitä, mitä tietoa heistä on kerätty ja tallennettu.

Uusi korkeampi palkkaluokka

Staironilla on tunnistettu tiettyjen työroolien luonteessa ja vaativuudessa tapahtuneet muutokset. Siksi yritys ottaa TESin määrittelemien palkkaluokkien lisäksi käyttöön paikallisesti uuden 10-tason palkkaluokan.

– TES määrittää alalla työn vaativuusryhmiä ja sitä kautta palkkatasoa. Mikään ei kuitenkaan estä maksamasta tätä korkeampaa palkkaa, kun edellytykset täyttyvät. Haluamme palkkausmallin olevan kannustava henkilöstölle – kun työ muuttuu vaativammaksi ja monipuolisemmaksi, niin siitä myös maksetaan korkeampaa palkkaa, Kylä-Nikkilä kertoo.

Tulevaisuuden osaajien houkuttelemisessa Stairon tekee yhteistyötä mm. kahden oppilaitoksen eli Turun ammatti-instituutin ja Rasekon kanssa. Molempiin oppilaitoksiin on valmistunut Staironin suunnittelemat viihtyisät ja modernit kummiluokat, joiden opetustekniikka tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille parhaat mahdolliset fasiliteetit teoriaopetuksen toteuttamiseen.

Kierrätysaste maksimiin, kulkuneuvot 100 %:sti sähköllä, projektikohtainen hiilijalanjälki

Ympäristövastuullisuuden osalta yksi tämän hetken kehityskohteista on kierrätyksen tehostaminen ja jätteenkäsittely. Valtaosa Staironin jätteestä on metallijätettä, jonka kierrätysaste on jo 100 %.
– Tavoitteemme on saada myös energia- ja sekajätteen osuus nollaan. Tämä vaatii meiltä vielä perehtymistä ja koulutusta, Kylä-Nikkilä sanoo.

Staironilla on kaikkiaan noin 15 000 m2 tuotantotilaa, mikä tarkoittaa, että osaamisen lisäksi myös tehtaan sisäinen lajittelujärjestelmä pitää suunnitella tehokkaaksi.
– Ettei kukaan joudu kävelemään puolta kilometriä lajitellakseen jätteet.

Stairon on laskenut päästönsä jo parin vuoden ajan ja tehnyt toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Tuorein etappi on oman kaluston sähköistäminen.
– Polttoainekäyttöiset koneet ovat nyt historiaa. Kaikki omat kulkuneuvomme, kuten työsuhdeautot, trukit ja muut työkoneet toimivat sähköllä. Seuraavaksi etenemme tietojärjestelmiemme avulla vaiheeseen, jossa voimme jo tarjoustamme jättäessä ilmoittaa asiakkaalle tuotteen valmistuksen hiilijalanjäljen, Kylä-Nikkilä kertoo.

Koska ylivoimaisesti suurin ilmastovaikutus Staironin omaan hiilijalanjälkeen on raaka-aineilla eli käytännössä teräksellä, yrityksessä odotetaan aktiivisesti fossiilivapaan teräksen kehittymistä. Sen käyttöönotolla tuotannon päästöjä on mahdollista pudottaa merkittävästi.
– Tällä hetkellä saatavuus on vielä heikkoa, mutta uskomme, että 2026 fossiilivapaa teräs olisi jo yleisesti saatavilla, Kylä-Nikkilä arvioi.

>> Tutustu Staironin vastuullisuusohjelmaan.